Stamspolning

– vi spolar rent i dina stammar, rör och avlopp

Vad?

Rinner inte vattnet ordentligt eller luktar det illa från rören? Då är det troligtvis dags för en stamrensning innan det blir ett ordentligt stopp i rören.

I dag växer stammar igen betydligt fortare än förr på grund av att vi använder mer kemikalier, vilka fastnar i avloppen, i kombination med lägre temperatur på varmvattnet. Därför rekommenderar vi stamspolning vart femte till sjätte år.

Vi hjälper dig!

Rena avlopp utför arbeten både vid akuta problem och för regelbundet underhåll. Vid rengöring av avloppsstammar högtrycksspolar vi dina stammar ut till huvudledningen.

Våra maskiner sprutar ut hett vatten till ett högt tryck i rören. Vi använder spolutrustning som står utanför fastigheten som vi drar in en matarslang ifrån. I lägenheten har vi en bärbar vinda med snabbkoppling som vi spolar påsticken med. Efter spolning av stammar fortsätter vi spolningen uppåt våning för våning. Avluftningar kontrolleras och sugs efter behov.

Rena avlopp ombesörjer avisering och kommunikation med hyresgäst. Eventuella skador och felaktigheter kommer att meddelas omgående till beställaren eller ansvarig.

Mindre arbeten, till exempel byte av vattenlås, komplettering av renspluggar eller gumminipplar, kommer att göras vid behov och enligt överenskommelse.

Kontakt

Vill du ha hjälp med stamspolning? Kontakta oss så hjälper vi dig.
Telefon:08-760 03 50
E-post: kontakt@renaavlopp.se

 

Tips!

Kombinera gärna denna tjänst med:
Avfallskvarnar
Sanering