Slamsugning

– vi slamsuger brunnar och avskiljare

Vad?

Slamsugning kan användas för pumpgropar, olje- och fettavskiljare samt dagvatten- och rännstensbrunnar.

Vi hjälper dig!

Rena avlopp har en fastighetskombi med vilken vi kan lasta slam och spolvatten. Med hjälp av denna kan vi till exempel utföra stamrensningar, sugning av oljeavskiljare, fettavskiljare, dagvattenbrunnar och tvättningar. Tack vare dess låga höjd kommer den in i parkeringsgarage och platser med låga takhöjder.

Till oss kan du vända dig både vid akuta problem eller för förebyggande åtgärder.

Kontakt

Vill du ha hjälp med slamsugning? Kontakta oss så hjälper vi dig.
Telefon:08-760 03 50
E-post: kontakt@renaavlopp.se

 

Tips!

Kombinera gärna denna tjänst med:
Sanering