12 Apr

Lyckat genomfört specialuppdrag

Rena Avlopp i Sverige AB fick i specialuppdrag att spola och filma samtliga avlopp på fregatterna MHS Gävle samt MHS Sundsvall av ThyssenKrupp Marine Systems Kockums. Arbetet genomfördes med mycket gott resultat och kunden blev mycket nöjd.

Kommentera