Vår vagnpark

Rena avlopp i Sverige AB har en bred vagnpark som består av miljöklassade fordon. Vi har sju spolbussar, en filmbuss med WinCan fullversion och en servicebil med extra minispolare, vattensugar och avfuktare.

Bussarna är utrustade med högtrycksaggregat från 150 till 500 bar och 12-103 liter per minut med hetvatten (värmepannor). Tre spolbilar är också utrustade med fastighetskameror och fräsutrustning. Rena avlopp har en fastighetskombi med vilken vi kan utföra stamrensningar, sugning av oljeavskiljare, fettavskiljare, dagvattenbrunnar, tvättningar. Den lastar 3 kbm slam samt 2 kbm spolvatten. Bilen, som bara är 2,10 meter hög, är även utrustad med hetvattenpanna som ger 60-100 gradigt vatten med 40 liter per minut och ställbart tryck upp till 500 bar samt en pump som ger 150 liter per min och 170 bar.